Myytävät yritykset

Käymme yrityskauppaneuvottelut aina luottamuksellisesti myyjän ja potentiaalisten ostajatahojen välillä. Myynnissämme olevista yrityksistä tässä esillä on vain joitakin myytäviä kohteita, joiden omistajat ovat antaneet luvan tunnistamattomien tietojen esittämiseen. Lisätietojen saaminen myytävistä kohteista edellyttää aina ostajan omien taustatietojen esittämistä ja salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

Tälläkin hetkellä meillä on lisäksi useita yrityksiä ns. hiljaisessa myynnissä, joista ei ole omistajien pyynnöstä esitetty tietoja nettisivuillamme. Mikäli olet yrityksen ostoaikeissa, ota luottamuksellisesti yhteyttä asiantuntijoihimme.

Tarjoa yritystäsi myyntiin!

Kysyntää toimivista ja kannattavista yrityksistä, joissa kehittämisen mahdollisuus.